21 februari 2023

Wietse Blok stelt mondelinge vragen mogelijke komst AZC Sliedrecht

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari heeft raadslid Wietse Blok de volgende mondelinge vragen gesteld over de mogelijke komst van een AZC in Sliedrecht:

1. Wethouder Spek van de gemeente Sliedrecht gaf aan dat zij mogelijk 150 asielzoekers extra opvangen, en dat de omliggende gemeenten hiervoor extra statushouders opvangen. Dat zou extra druk op de toch al toch al zo schaarse woningmarkt opleveren. In hoeverre is Molenlanden hierbij betrokken? Gaan wij ook extra statushouders plaatsen?
2. Op welke manier is Molenlanden bij dit proces betrokken? Tijdens de inspraakavond werden er ook al opmerkingen gemaakt vanuit de klankbordgroep van Wijngaarden. Kan de wethouder ons hier een inkijkje in geven?
3. Tijdens de avond merkte ik dat de raad van Sliedrecht zich deels overvallen voelde. Wat gaat de wethouder doen om dat in Molenlanden te voorkomen?
4. Onze gemeente vangt veel Oekraïners particulier op. Dat vinden wij als fractie heel mooi. Hier komt de kracht van onze samenleving naar voren. Is het mogelijk om deze toch mee te laten tellen in de aantallen? Wat is daar voor nodig?
5. Wanneer is er meer zicht op de eventuele opvangplekken? Is het mogelijk om hier de raad (eventueel in vertrouwen) op korte termijn over bij te praten?

 

Het Molenlandse gemeentebestuur wil alleen kleinschalige opvang voor asielzoekers binnen haar gemeentegrenzen realiseren. Wethouder Arco Bikker gaf dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering aan dat de gemeente inzet op locaties met 50, maximaal 60 personen. “Het COA zit daar wat anders in, die moet nog even wennen aan de normen en waarden van een plattelandsgemeente.”

“Ik begrijp het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, red.) wel, zij willen zo snel mogelijk op grote locaties aantallen invullen. Maar als je de opvang passend wil maken bij onze kleine kernen en ook de kracht van de samenleving wilt benutten, dan vinden wij een aantal van 150 absoluut onbespreekbaar.”

Geen uitruil
Bikker zei daarnaast dat Molenlanden niet de buurgemeente is waarmee Sliedrecht de aangekondigde extra opvang van asielzoekers in hun gemeente wil ruilen voor de plaatsing van statushouders. Die mededeling deed hij naar aanleiding van vragen die de SGP daarover stelde. Sliedrecht kwam vorige week met het nieuws dat zij onderzoeken of er een opvanglocatie voor 250 asielzoekers in Sliedrecht-Noord, grenzend aan Wijngaarden, gerealiseerd kan worden.

Dat zijn 150 plaatsingen meer dan de wettelijke taakstelling van de gemeente, in ruil daarvoor wil Sliedrecht dat buurgemeenten meer huisvesting creëren voor statushouders. Bikker rekende de gemeenteraad voor waarom Molenlanden daar niet achter staat. Kortgezegd is het een optelsom van het huisvesten van statushouders (54 per half jaar), uitstroom van de huisvestingsopdracht van kwetsbare groepen en het aantal mensen met urgentie dat voorrang heeft op de woningmarkt.

“Dat betekent dat de woningzoekenden die ingeschreven staan bij woningcorporaties eigenlijk slecht bediend kunnen worden. Als je daar nog een extra opgave neemt voor een buurgemeente, lijkt ons dat als college niet verstandig.”

Geen clustering
Bij het Sliedrechtse plan aanhaken en zelf ook in de polder bij Wijngaarden een opvang creëren is voor Bikker ook onbespreekbaar. “Je krijgt dan een clustering van 550 tot 600 mensen. Wij vinden het niet wenselijk om dat zo te doen, dan schuif je het weg. We willen vluchtelingen door ze eerder te huisvesten, ook eerder laten integreren en betrekken bij de samenleving. Dat valt achter in de polder van Wijngaarden ook niet helemaal mee, daar zit verder niet zo veel om heen. De grote groep vluchtelingen die je daar dan krijgt, vinden wij niet passend bij de gemeente die we zijn.”

Molenlanden en de regio Zuid-Holland Zuid worstelen met de opvang van statushouders en vluchtelingen. De gemeente Molenlanden moet in de eerste helft van dit jaar nog plek vinden voor 39 statushouders. Daarnaast moeten er nog locaties gevonden worden voor 168 vluchtelingen die nog geen uitsluitsel hebben over hun asielaanvraag. Daarbij sluit Bikker niet uit, dat dit aantal nog toeneemt door vluchtelingen na de aardbeving in Syrië en Turkije. Ook moet de regio Zuid-Holland Zuid 2540 gevluchte Oekraïners opvangen.

Particuliere opvang
Frappant is wel dat de particuliere opvang in de cijfers van deze taakstelling niet meetelt. Zo werden er op een gegeven moment 300 Oekraïners particulier opgevangen. “De Veiligheidsregio heeft toch vooral gemeend dat dit in de gemeentelijke opvang moet zijn. Als je dan kijkt qua kosten met een leegloopregling particuliere opvang dan is dat wel bijzonder te noemen. In de particuliere opvang zijn die kosten 10 euro per dag, in de gemeentelijke opvang is dat net iets minder dan 100 euro per dag.”

Bikker noemde de vorige week geopende crisisnoodopvang in de Polderoffice in Bleskensgraaf als “juist vertrekpunt om op voort te borduren”. Ook is hij blij met anderen voorzieningen die Molenlanden heeft, zoals aan de Wilgenweg in Groot-Ammers, en hoe goed dat geland is in de samenleving. “De waardering van de kracht van een plattelandsgemeente van die samenleving hebben wij in de duiding van de cijfers absoluut niet gezien en dat zien we nu eigenlijk met de COA-locatie weer. Dat is meerdere keren aangegeven, maar men gaat er niet mee akkoord.”

Dit type opvang in deze omvang is dan ook het uitgangspunt voor de gesprekken over de opvang van asielzoekers in de regio, die donderdag verdergaan.

Besloten raadsvergadering
Als er meer duidelijkheid is over opvang in de gemeente zal de gemeenteraad allereerst op een besloten vergadering geïnformeerd worden. “Het delen van mogelijke locaties op een openbare vergadering kan voor onrust in de samenleving zorgen.”

Ook zal Molenlanden bij Sliedrecht aandringen op gesprekken met de omliggende dorpen over de plannen voor hun asielzoekerscentrum.

Bron: Het Kontakt (gedeeltelijk)