Onze standpunten

 

Vóór Gods Woord als de basis voor al onze beslissingenKerk Oud-Alblas

De SGP staat voor Bijbelse politiek. De Bijbel is goed voor de hele samenleving. We zetten ons in voor het bevorderen van de zondagsrust en houden het ambtsgebed in stand.

Vóór een daadkrachtige en betrouwbare overheid

De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Wij staan voor een transparant bestuur. Geen achterkamertjes, maar heldere en eerlijke verantwoording naar burgers.

Vóór voldoende bouwen voor jong en oud

We willen meer bouwen en de (vergunnings)trajecten verkorten. Ook moet er meer ruimte komen voor flexibele woonsystemen (bijv. Tiny Houses). We streven naar het bouwen van minimaal 800 woningen in de komende 4 jaar.

Vóór goede zorg voor iedereen

Wij zien om naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning. De samenleving wordt hierbij intensief betrokken. Ook realiseren we een sociale moestuin en komen er meer straatmabassadeurs

Vóór een sterke lokale economie

Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Hiervoor is duidelijke en eenduidige regelgeving belangrijk. We zetten ons met het oog op de toekomst in voor een goede streekeconomie.

Vóór een duurzaam Molenlanden

Duurzaamheid is een Bijbelse opdracht. Het is van belang dat de gemeente een duidelijk toekomstgericht plan heeft. We zetten hierbij in op innovatie.

Vóór een toekomstbestendige agrarische sector

Wij zijn trots op de boer. De gemeente helpt agrariërs om hun bedrijf economisch gezond te houden. Er komt meer aandacht voor natuureducatie op het boerenerf. Ook zetten we een innovatiefonds voor de agrarische sector op om hen te ondersteunen bij goede innovaties. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.