1 februari 2023

SGP Molenlanden organiseert ‘Tour de Boer’ in aanloop naar verkiezingen

MOLENLANDEN • Op woensdag 8 februari organiseert SGP-Molenlanden in samenwerking met SGP Zuid-Holland en SGP-Rivierenland een verkiezingsavond met als thema ‘Tour de Boer’.

Boeren, maar ook alle andere belangstellenden zijn om 20.00 uur van harte welkom in de Til in Giessenburg. Sprekers tijdens deze avond zijn Roelof Bisschip (Tweede Kamerlid SGP), Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist) en Kees Baan (melkveehouder). Ook zullen Nico de Jager (lijsstrekker SGP Zuid-Holland) en Bas de Groot (kandidaat waterschap SGP Rivierenland) hun bijdragen leveren.

Tijdens deze avond worden korte presentaties gehouden vanuit verschillende hoeken in de agrarische sector, vanuit de provincie en het waterschap waarna met bezoekers het gesprek wordt aangegaan over de behandelde onderwerpen. Er is dus volop ruimte voor discussie en gesprek tijdens deze avond.

De input die geleverd wordt, neemt de SGP mee in het politieke werk in gemeente, waterschap, landelijke overheid en de provincie, maar ook bij eventuele provinciale coalitieonderhandelingen. Na afloop is er nog gelegenheid voor een informeel samenzijn.