4 maart 2019

Zorgen over voldoende woningbouwlocaties in Molenlanden

 

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is druk bezig met de voorbereidingen voor nieuwe woningbouw in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf/Brandwijk en Oud-Alblas, maar het is nog allerminst zeker dat de provincie er goedkeuring voor gaat verlenen.

Dat blijkt uit vragen die gesteld zijn door de fractie van de SGP in Molenlanden en de beantwoording daarop van het gemeentebestuur.

Aanleiding voor het stellen van vragen was de presentatie van de vernieuwde omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland. Daarin zijn woningbouwlocaties in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf/Brandwijk en Oud-Alblas niet opgenomen, terwijl de gemeente Molenlanden daar wel een verzoek voor ingediend had.

Dat betekent volgens de gemeente Molenlanden overigens alleen dat deze bouwlocaties nu nog niet in het huidige beleid van de provincie opgenomen worden. Dat kan eventueel in de toekomst dus alsnog gebeuren, maar dan moet de gemeente de noodzaak hiervan aantonen.

Doorgaan met voorbereidingen
De gemeente gaat daarom door met de voorbereidingen voor nieuwe woningbouw in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf/Brandwijk en Oud-Alblas. Ook blijft de gemeente met de provincie in gesprek over de noodzaak van deze plannen om in de woningbehoefte van de dorpen te kunnen voorzien. Zodra nut en noodzaak voor de locaties onderbouwd zijn, zal er een verzoek gedaan worden aan de provincie om daar ook daadwerkelijk te mogen bouwen.

Of die verzoeken gehonoreerd worden op de locatie die de gemeente Molenlanden wil, is nog onduidelijk. "Wij zijn van mening dat er bij iedere kern een bepaalde ruimte moet zijn voor uitbreiding, als de woningbehoefte daarom vraagt", vertelt woordvoerder Ingeborg Voogt van Molenlanden. "De provincie bekijkt de ruimtevraag op de schaal van de regio. Wij vinden dat als er ruimte is bij de ene kern dat niet per se de woningbehoefte van een andere kern kan oplossen."

Vier locaties
Op dit moment heeft de gemeente Molenlanden overigens al wel toestemming voor vier andere locaties waar gebouwd wordt of gaat worden: Hoornaar West (5 hectare), Groot-Ammers (4 hectare), Langerak Zuid (12 hectare) en Streefkerk Kooikerspad (4 hectare). Gemiddeld worden er op een hectare 20 woningen gebouwd, waardoor het totaal hiervan uit komt op ongeveer 500 woningen.

Daarbovenop wil de gemeente Molenlanden dus ook nog graag woningen bouwen in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf/Brandwijk en Oud-Alblas.

 

Bron: HetKontakt