2 oktober 2019

Vloekverbod in APV Molenlanden: moreel kompas of handhaven?

 

MOLENLANDEN • Via een amendement van de SGP, ChristenUnie en CDA komt er een vloekverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Molenlanden te staan.

De discussie hierover, dinsdag tijdens de raadsvergadering, draaide met name om de vraag of dit een moreel kompas is voor de gemeente Molenlanden of dat er daadwerkelijk boetes voor vloeken uitgedeeld kunnen worden. Om vooral de VVD mee te krijgen hadden de drie christelijke partijen om samen met het verbieden van vloeken ook 'in het openbaar ruwe of onzedelijke taal te gebruiken en medemensen en hulpverleners allerlei ziekte toe te wensen' op te nemen. "We moeten handvatten hebben om actie te ondernemen als dat nodig is", onderstreepte Corné Egas (SGP).

Doe Mee! Molenlanden ging uiteindelijk niet mee met het vloekverbod. Mario de Lijster: "Wat is wel of niet toegestaan? Bij welke ziekte trekken we de grens? En hoe gaan we om met scheldwoorden over iemands seksuele geaardheid? Dit zal alleen voor onduidelijkheid zorgen."

Overtreden
Op de vraag of de christelijke partijen dit meer als een moreel kompas zien, kreeg hij een bevestigend antwoord. Waarop collega-raadslid Berend Buddingh zich afvroeg: "Bij het overtreden van het ene artikel in de APV krijg je een boeten en bij een andere niet. Dat klopt niet."

Twijfels waren er ook bij Progressief Molenlanden. Paul Verschoor: "Wij zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de handhaving. Toch steunen we dit, om zo een signaal af te geven wat voor gemeente we willen zijn." En Bert Moret (VVD): "Het vloekverbod is niet te handhaven, maar uit respect voor de grote groep christenen in Molenlanden gaan we akkoord. We zijn blij met de toevoeging over de hulpverleners."

 

 

Bron: HetKontakt