6 juli 2019

SGP verwijt college Molenlanden gebrek aan visie

 

MOLENLANDEN • De SGP vindt dat het college van Molenlanden zich teveel verschuilt achter de verzamelde meningen van inwoners en te weinig met een eigen visie komt. SGP'er Corné Egas: "U vraagt ons om kaders voor vier jaar vast te stellen, zonder dat duidelijk is welke kant het op moet."

Egas deed zijn uitspraken tijdens de raadsvergadering over de kadernota, op donderdagavond 4 juli in Hoornaar. In die nota geven raad en college de richting aan voor het beleid en de begroting voor de komende jaren.

Minder rooskleurig
Uit de kadernota van het college blijkt dat de financiële toekomst minder rooskleurig is dan in de vorige begroting werd aangegeven. Oorzaken zijn onder andere: de kosten van gemeenschappelijke regelingen (beleid dat samen met andere gemeenten wordt uitgevoerd, red.) en het harmoniseren van het beleid van de twee gefuseerde gemeenten.

Er is onvoldoende geld om alle plannen waar te maken, dus bezuinigen is nodig. Anders verwacht het college een tekort op de structurele uitgaven van 1.890.000 euro in 2023.

Onduidelijk
Egas is kritisch over de kadernota. Ook vindt hij dat het 'samenlevingsprogramma', waarin het college de meningen van inwoners heeft verzameld, in stemming gebracht had moeten worden. "We hebben de coalitie de boodschap meegegeven om vanuit visie te werken. Nu vraagt de coalitie ons om kaders voor vier jaar vast te stellen, zonder dat duidelijk is welke kant het op moet. In de nota moeten we tussen de regels door zoeken naar uw kaders. Het is voor ons wat diffuus. We hebben er moeite mee dat de kadernota is vermengd met het samenlevingsprogramma."

Eerst stemmen
Verder zei Egas: "Er is niet over het samenlevingsprogramma gestemd en toch gebruik je het als kader. Er moet eerst over worden gestemd, om een document te hebben dat rechtsgeldigheid heeft. En ik heb moeite met de uitspraak dat het programma benoemt wat er in de samenleving leeft. Is dat zo? Houdt het college er rekening mee dat een groot deel van onze samenleving rekening wil houden met God en zijn woord?"

Met nadruk vroeg Egas het college: "Waar is uw bestuurlijke visie, waar wilt u naartoe, wat wilt u straks echt bereikt hebben? We begrijpen dat wonen en verkeer speerpunten gaan worden. Maar waar is het grote plaatje waarin alles in elkaar past?"

Vertaling
Wethouder Bram Visser reageerde: "De kadernota is de vertaling van het samenlevingsprogramma." Egas: "Maar betreurt het college het niet dat samenlevingsprogramma nooit door de raad is vastgesteld?" Visser: "Nee, want het maakt deel uit van de kadernota." Buddingh: "Is er voor u een verschil tussen kennis nemen van en instemmen?" Egas: "Ja, we willen zeggen: dit is waar we als raad achter staan, voor de hele samenleving."

Volgende vergadering
De kadernota voor 2020 staat op donderdag 11 juli opnieuw op de agenda. Deze vergadering begint om 19.00 uur - een half uur eerder dan gebruikelijk - en vindt plaats in het gemeentehuis in Hoornaar.

 

Bron: Het Kontakt