20 november 2018

SGP Molenwaard vraagt aandacht voor woningbouw Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF- Naar aanleiding van recente ontwikkelingen en zorgen die leven onder de inwoners van Bleskensgraaf heeft SGP Molenwaard vragen gesteld aan het college van Molenwaard.

De volgende vragen werden gesteld:

  1. Klopt het dat woningbouwvereniging Tablis plannen heeft om de woningen aan de Zevenhovenstaat en de Graafstroomstraat te renoveren? Is daarvoor een afwegingskader gemaakt tussen renovatie / nieuwbouw? Is het geen optie om dit gebied te herontwikkelen, zodat er extra woningen beschikbaar komen voor Bleskensgraaf? Welke invloed heeft de Gemeente hierop en welke acties zijn hiervoor ondernomen?
  2. Hoe staat het met de ontwikkelingen van het Oude Gemeentehuis van Bleskensgraaf qua programma, planning en het bijbehorende ontwikkelingsproces?
  3. Is er door de Gemeente al onderzoek gedaan om naar alternatieve woonvormen te kijken om de woningnood in Bleskensgraaf op te lossen? Te denken valt aan alternatieven zoals reeds eerder benoemd in een raadsvergadering door b.v. een gebied aan te wijzen waar Tiny houses kunnen worden geplaatst?
  4. Hoe verloopt de verkoop van bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf, hoever staat het met fase 1 en fase 2?
  5. Mocht het gehele gebied Melkweg nog niet verkocht zijn aan bedrijven, zijn er dan mogelijkheden om bij de Melkweg tijdelijk Tiny houses te plaatsen?

SGP Molenwaard maakt zich zorgen om de woningbouw in Bleskensgraaf. “De gemeenteraad heeft onlangs een plan teruggestuurd naar de tekentafel. Echter, we moeten niet stilzitten met elkaar. Er is behoefte aan woningbouw. Naast het ontwikkelen van een visie is het nodig om op korte termijn met oplossingen te komen. Tiny-houses zouden een oplossingen kunnen zijn. Ook zijn wij benieuwd hoe het met de ontwikkeling van het oude gemeentehuis is. Daarnaast is er een gebied in Bleskensgraaf waar de huurwoningen momenteel verpauperen. Dit tot ergernis van veel inwoners. Tijd voor actie!”