13 november 2019

SGP Molenlanden wil overdracht wegen op raadsagenda

 

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden zit niet op een wegenoverdracht door waterschap Rivierenland te wachten. "Nee, we willen ze niet. Dat standpunt hebben we nog steeds", antwoordde wethouder Johan Quik dinsdagavond in de raadsvergadering op een vraag van SGP-raadslid Wietse Blok.

De interpretatie van het waterschap is anders, zo zou uit vergaderstukken blijken. 'Niet nu, maar in de volgende bestuursperiode wel'.

Quik: "Hierover is met ons geen nader gesprek geweest. Wij houden er aan vast dat de wegen bij het waterschap blijven."

Blok betwijfelt of dat juridisch houdbaar is. "Ik ben bang dat we ze toch op ons bordje krijgen." Hij zal daarom een verzoek indienen om dit onderwerp op de raadsagenda te zetten.

 

Bron: HetKontakt