13 mei 2023

SGP Molenlanden op Braderie Bleskensgraaf

SGP Molenlanden kijkt terug op een goed bezochte stand in Bleskensgraaf. Op 13 mei 2023 hebben Corné Egas en Bart Verhoeve, afwisselend met Bas de Groot en Hans Beeke (respectievelijk gemeenteraadsleden en bestuursleden), langs lopende bezoekers op de Braderie te woord gestaan over wat er op straat leeft onder de lokale bevolking. 

Bas de Groot droeg geen SGP hesje, om de kloof tussen burger weg te nemen.

Burgers zijn bezorgd over voortgang van de woningbouw in Bleskensgraaf en het aantal kinderen dat in Bleskensgraaf wordt geboren. Alle jongeren trekken weg... Daarentegen zien we wel in bijvoorbeeld Wijngaarden een positieve ontwikkeling: er gaan dit jaar een paar leerlingen afscheid nemen in groep 8, terwijl er 3 zijn ingestroomd in groep 1, dus dat zorgt enigszins voor stabiliteit. Tevens vraagt men zich af waarom er nagenoeg geen units beschikbaar zijn in Bleskensgraaf voor kleine ondernemers.

Een belangrijk aandachtspunt is de communicatie met de gemeente, maar nog meer op landelijk gebied, waar (in de beleving van de meeste burgers) politiek Den Haag niet meer luistert naar wat er op het platteland leeft... Ook hebben we vragen gekregen over de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Al deze punten zullen we meenemen. Zo kunnen we terug blikken op een zinvolle dag, met het bieden van een luisterend oor naar burgers van diverse pluimage. 

Foto boven: Bas de Groot in gesprek met 2 burgers, droeg geen SGP hesje, om volgens eigen zeggen de kloof tussen de burger te verkleinen.

Foto onder: Bas de Groot met jongeren: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.