9 maart 2020

SGP dringt aan op snellere beslissing woningbouw Bleskensgraaf

 

BLESKENSGRAAF • De fractie van SGP Molenlanden vindt dat het gemeentebestuur alles in het werk moet stellen om de vastgelopen plannen voor woningbouw in Bleskensgraaf snel op te pakken.

In een artikel over de woningbouwplannen aan de westzijde van Bleskensgraaf, dat enkele weken geleden in Het Kontakt stond, vertelt wethouder Bikker dat er nog minimaal een jaar nodig is om groen licht te krijgen bij de provincie. "Waar is dit op gebaseerd?", wil de SGP weten. De partij vraagt om uitleg van het college.

SGP Molenlanden wil dat het gemeentebestuur er alles aan doet om de periode van één jaar zoveel mogelijk in te korten. De partij wil weten welke bedenkingen de provincie heeft bij de ontwikkeling van Bleskensgraaf West. "Welke stappen gaat het college ondernemen om voortgang te boeken in dit proces?", aldus Wietse Blok en Bas de Groot van SGP Molenlanden.

Ook wil de SGP weten wanneer en in welke mate de klankbordgroep van Bleskensgraaf bij dit proces betrokken is geweest. Volgens de SGP is er in het dorp onrust ontstaan door het artikel in Het Kontakt. "Wat doet het college om tegemoet te komen aan deze onrust?"

Verder wil de SGP weten wat het college gaat doen om in tussentijd gehoor te geven aan de wens van veel inwoners en jongeren om betaalbare (starters)woningen. De SGP wil dit niet alleen weten voor Bleskensgraaf, maar voor heel Molenlanden.

 

Bron: HetKontakt