5 juli 2019

Raad bezorgd over ambtelijke organisatie Molenlanden

 

MOLENLANDEN • Raadsleden van Molenlanden maken zich zorgen over het functioneren van de ambtelijke organisatie in hun nieuwe fusiegemeente.

In oktober 2018 is de ambtelijke organisatie van start gegaan met 24 vakteams die zelf hun werk organiseren. Tot en met 2023 wil het college twee ton uittrekken voor het op orde brengen van de eigen organisatie, meldt de kadernota. Het college verwacht dat rond 2022 de positieve effecten van de fusie verzilverd kunnen worden, in de vorm van toegenomen effectiviteit en efficiency.

Zelfsturende teams
Corné Egas (SGP) merkte donderdagavond 4 juli tijdens de behandeling van de kadernota op: "De raad is niet geconsulteerd over het werken met zelfsturende teams. Terwijl de raad tegenwoordig ook over de bedrijfsvoering gaat. Als SGP vinden we zelfsturing geen goed idee. Zonder aansturing lopen we als gemeente een enorm risico. Bij ons is eerder de suggestie gewekt dat de boel op orde zou zijn. En we hebben een forse overschrijding  van twee miljoen als het gaat over de herindelingskosten."

Duurt te lang
Raadslid Ad van Rees (CDA) bevestigde dit. "We hebben geruststellende informatie gekregen. Maar ik heb de gemeentesecretaris ook wel eens haar zorgen horen uitspreken. Desondanks is het ook voor ons verrassend dat er zoveel geld voor nodig is en dat het proces zo lang duurt. Een transitie kost tijd, maar vier jaar vinden wij te lang."

Piept en kraakt
Ook de ChristenUnie is geschrokken. Harry Stam: "We hebben signalen opgevangen dat het piept en kraakt in de organisatie, maar dat het zo erg is, daar schrikken we van. Ook zijn we bezorgd over de hoge kosten van onze servicepunten en ict. Zijn we niet doorgeschoten?" Stam uitte er ook zijn verbazing over dat het college de resultaten van de reorganisatie pas na afloop van de coalitieperiode verwacht.

Niet op orde
De VVD viel eerdere sprekers bij. Bert Snoek: "Het ambtelijk apparaat, daar zit voor ons een belangrijk zorgpunt. We hebben onze zaakjes nog niet op orde. Natuurlijk kost het tijd en energie om van twee organisaties één te maken. Waren we als raad te optimistisch? De kadernota geeft aan dat er nog veel moet gebeuren."

Egas: "We hebben hierover als raad voortdurend kritische vragen gesteld. We werden gerust gesteld. Ik was blij met de verhalen die ik destijds hoorde, over het enthousiasme waarmee de ambtenaren teams vormden. Op zich liep het, dat is de boodschap die we meekregen." 

Portemonnee trekken
Snoek bevestigde: "We hebben ons teveel laten geruststellen, constateer ik nu. Het is een organisatie die zich nog moet zetten en tegelijk een karrenvracht aan ambities wil waarmaken. We willen als VVD niet inzetten op meer ambtenaren, maar we zijn wel bereid de portemonnee te trekken."

 

Bron: Het Kontakt