29 maart 2022

Piet de Gruijter benoemd tot eerste ereburger gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • Dinsdagavond 29 maart tijdens afscheid van de gemeenteraad werd Piet de Gruijter benoemd tot eerste ereburger van de gemeente Molenlanden.

Piet de Gruijter kreeg de ereburgertitel als blijk van grote waardering voor de uitzonderlijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de Molenlandse gemeenschap. Uit handen van burgemeester Theo Segers ontving hij een erepenning. Daarnaast wordt zijn naam gegraveerd op een plakkaat dat in de omgeving van de (nieuwe) raadzaal opgehangen wordt.

Piet de Gruijter neemt afscheid na 40 jaar raadslid te zijn geweest. Gedurende deze periode heeft hij zich buitengewoon ingezet voor de samenleving. Hij wilde er altijd voor zorgen om de leefbaarheid in de gemeenschap te vergroten. Dit deed hij door de saamhorigheid tussen inwoners onderling te stimuleren en door de raad zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.

Naast zijn raadslidmaatschap is Piet in zijn werkzame leven onderwijzer geweest op een LTS in Rotterdam. Naast het lesgeven had hij extra aandacht voor jongeren die het moeilijk hadden. Binnen de kerk was Piet jarenlang actief als scriba en heeft hij op die manier veel betekend voor de kerkelijke gemeenschap. Als ambtenaar van de burgerlijke stand sloot hij meer dan 300 huwelijken. Daarnaast is hij, tussen het raadswerk door, ook nog wethouder geweest van de gemeente Nieuw-Lekkerland.

De griffier van Molenlanden heeft meerdere mensen gesproken en concludeert: “Piet is een bijzonder mens: sterk, krachtig, weerbaar en kwetsbaar tegelijk. Hij is een voorbeeld voor de vele raadsleden die na hem volgen. Hij is met recht een ereburger van Molenlanden.”

Burgemeester Theo Segers: “Piet de Gruijter heeft een groot hart voor mensen die het moeilijk hebben. Hij handelt onder het motto, zoals Piet het zelf verwoordde: ‘om God te eren en Hem na te volgen.’”

Het ereburgerschap van de gemeente Molenlanden kan in zeer unieke en bijzondere gevallen aan iemand worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid. Het ereburgerschap is alleen bestemd voor personen die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Molenlanden of haar gemeenschap. De toekenning van het ereburgerschap gebeurt, bij besluit van de raad, op voorstel van het college.

Bron: HetKontakt