23 december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Ook na de gemeenteraadsverkiezing van 2022 zijn we blij met jullie stem en vertrouwen.

De SGP van de toekomst is naast God ook afhankelijk van jullie inbreng, want de SGP blijft zonder structuur (plaatselijk, gemeentelijk, provinciaal en landelijk) niet in stand.

Al blijven we bijzonder blij met uw gebed, stem en steun, toch kijken we ook uit naar mensen die enthousiast en gedreven willen (be)sturen.

Voel je je aangesproken, gaat het misschien leven, laat het je niet meer los? Laat het ons dan weten, dan komt er wel ergens een plaats vrij voor je, om met Gods zegen in te nemen.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe!

Bestuur SGP Molenlanden

Huizenbouw Middelweg 50-68 en Middelweg 6

Bestemmingsplannen zijn volgens de SGP goed uitgewerkt. Past in de Woonvisie van Molenlanden. Alleen zijn er wat vragen over de overzichtelijkheid van de kruising Klipperstraat-Middelweg, maar hier is volgens de wethouder goed naar gekeken en vormt dit geen probleem. De SGP steunt dit plan.

 

 Veenweide aanpak Albasserwaard

Om de bodemdaling in het Veenweide-gebied tegen te gaan, ligt er een pilot klaar om inklinken van veengrond tegen te gaan. Dit door middel van 500 hectare veengrond te voorzien van drainage, om water af te voeren als het te nat is, en bij droogte water in te laten. Volgens de SGP een goed plan, het kost ons geen geld (omdat het een pilot is) en we krijgen toch gegevens binnen, om te kijken hoe we bodemdaling tegen kunnen gaan.

 

Begroting

Veiligheid: €37.000 extra voor meer toezicht en handhaving en om boa’s in tezetten van buitenaf.

Jeugdzorg: na 15 jaar stijgende kosten nu gelukkig stabiel.

Een ander punt bij de begrotingsbespreking is het sluiten van 2 loketten, te weten in Nieuw-Lekkerland en Giessenburg, voor aanvraag van rijbewijzen en reisdocumenten, waardoor er maar 1 loket in Bleskensgraaf overblijft (met avondopening). Volgens de SGP een goed voorstel, omdat je dan alle dienstverlening op 1 plaats hebt en iedereen goed van dienst kan zijn. In de coalitieonderhandelingen is dit punt besproken en uitgewisseld met meer avonden per week een open gemeentehuis. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat daar vraag naar was. Om de kosten op gelijk niveau te houden, betekent dat voor twee dorpen een sluiting van het servicepunt voor de aanvraag van identiteitsdocumenten (paspoort/id-kaart) en het aanvragen rijbewijs. Voor overige service van de gemeente blijven binnen de dorpen bezoekmogelijkheden.

Waarom voor je paspoort/rijbewijs naar Bleskensgraaf? Dit heeft te maken met de wet- en regelgeving op dit punt. Beide documenten zijn fraudegevoelig en daarom moeten er altijd minimaal twee mensen aanwezig zijn voor een dergelijke aanvraag. Daarnaast moet de boel goed beveiligd worden (ook qua ICT). Je hoeft maar één keer te gaan, het document wordt thuisbezorgd. Kortom, we gaan in januari kijken hoe we de overige service aan de burger kunnen vormgeven in ieder dorp, en het voorstel van de SGP is om na een jaar eens te evalueren hoe inwoners het gemis van de servicepunten daadwerkelijk ervaren. De fractie is bereid om alternatieven te onderzoeken en te kijken wat er wel mogelijk is.

 

Recreatie

De SGP is voorstander van kleinschalige recreatie, zodat de uitstraling van het gebied behouden blijft. Voor het uitbreiden van recreatie ligt het initiatief bij de ondernemer, en niet bij de gemeente, waarbij de gemeente voorziet in de faciliteiten voor de uitbreiding. Met daarbij de aandacht dat recreatieparken tot hun recht komen, en niet bijvoorbeeld vol komen te zitten met arbeidsmigranten.

 

Welstandsnota gemeente Molenlanden 2019

Monumenten onderhouden is al een dure bezigheid, daarom wil de SGP het aantrekkelijk maken voor de eigenaar om ze te verduurzamen doormiddel van bijvoorbeeld zonnepanelen. Nu moeten er nog leges betaald worden bij de aanvraag van het leggen van zonnepanelen, dit moet volgens de SGP gratis worden. Wel is de vraag of er gekeken is of er wel genoeg ruimte op bepaalde monumenten is om zonnepanelen te plaatsen, zodat er voor iedere eigenaar van een monument voordeel uit te halen is.

Huisvesting tijdelijke werknemers Molenlanden

Het beleid is er wel, maar de locatie is er nog niet. De SGP is daarom voorstander ervan de kaders qua vormgeving te laten staan (24h toezicht, locatie en werkgelegenheid gescheiden houden), maar het aantal op te vangen werknemers niet beslissend te maken, zodat er makkelijker een locatie in beeld komt. Wel is een punt van aandacht dat er door dit beleid ook meer woningen vrij komen voor eigen starters.

Ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning

De gemeentelijke uitvoeringsinstanties kampen nog steeds met een groot personeelstekort. Volgens de gemeenteraad wordt dit teveel als excuus gebruikt bij de uitvoering van beleid. De gemeenteraad vraagt actiever bezig te zijn met personeel werven, om dit probleem snel opzij te kunnen zetten.

 

Kerstuitzending Studio SGP

Vrijdagavond 23 december vanaf 19.30 uur staat er een kerstuitzending van Studio SGP gepland. Tijdens deze uitzending blikken we onder andere terug op het afgelopen jaar, spelen we een quiz met onze kijkers en is er live muziek van het Gelders Mannenensemble. U wordt toegesproken door onze partijvoorzitter Dick van Meeuwen en fractievoorzitter Kees van der Staaij. Kijkt u mee? De jaarlijkse kerstgroet van Kees van der Staaij zal tijdens de uitzending worden uitgesproken.

Bekijk de uitzending