12 oktober 2020

Een boog in de wolken als teken van trouw

Een boog in de wolken als teken van trouw

Als we de regenboog zien, denken we aan de geschiedenis van Noach. God laat met de boog zien dat Hij trouw blijft aan Zijn schepping en aan de mensen. Dat staat los van wat wij doen. Zelfs als wij verkeerde dingen doen en dwars tegen Hem ingaan, blijft Hij trouw. Hij ziet om naar mensen. Naar álle mensen.

De regenboog inspireert ons. Daarom staan we voluit voor bescherming van onze inwoners. Geweld, intimidatie en discriminatie zullen we altijd afkeuren en veroordelen. Ieder mens is waardevol en uniek. Ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid.

Het huwelijk als basis van het gezin is een prachtig geschenk van God en bedoeld als levenslange verbintenis tussen man en vrouw. De Heere Jezus heeft ons geleerd hoe we uit liefde met elkaar om horen te gaan. Hij geeft ons de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf.

We hopen en bidden dat we een echte ‘regenbooggemeente’ mogen zijn. Een gemeente waar iedereen Gods geboden houdt en de liefde en trouw van onze God mag ervaren!