25 februari 2020

Drukbezochte SGP-bijeenkomst over stikstof in de Spil

 

BLESKENSGRAAF • Vrijdag spraken prof dr. Wim de Vries en Roelof Bisschop op uitnodiging van SGP Molenlanden in de Spil voor een groot aantal belangstellenden over het stikstofprobleem.

Stikstof verstoort de gehele voedingsbalans, was één van de conclusies. Hier is een overschot en in bijvoorbeeld Afrika is er een tekort.

De Vries schetste dat de agrariërs al veel hebben gedaan, zo is de ammoniakemissie met 60% afgenomen vanaf 1990 door onder andere het krimpen van de veestapel, emissiearme stallen en eiwitarmer voer. In 2015 is de PAS regeling ingesteld en in 2019 afgeschoten door de Raad van State. Nederland heeft met 3,8 eenheid per hectare de grootste veedichtheid van Europa.

Tot slot gaf de Vries nog een aantal oplossingen die ook naar de commissie Remkes zijn gestuurd. Hij dacht aan oplossingen die het management van de boeren raken en overheidsmaatregelen. Zijn oproep was onder andere om af te stappen van depositiebeleid en te gaan naar emissiebeleid.

Roelof Bisschop vertelde hoe er in Den Haag gedacht wordt door D66 en GroenLinks. Halveren van de veestapel is volgens hem geen oplossing. De agrarische sector in zijn geheel is van te groot belang. Nederland is tweede exporteur van de wereld, waarvan 80% binnen Europa.

Problemen zijn ontstaan door twee generaties en het is een utopie om te denken dat Nederland in vier jaar terug kan naar een kringlooplandbouw. Er moet ook geen discussie zijn over de methodieken. Zijn voorstel was om de methodieken door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen.

Na de pauze was er het debat met de inleiders en de zaal onder leiding van Bart Vlot, voorzitter van de SGPJ Molenlanden. SGP Molenlanden ziet terug op een zeer goed bezochte bijeenkomst.