25 mei 2021

SGP Molenlanden maakt zich grote zorgen over woningbouw ‘Graafstroom-dorpen

MOLENLANDEN – De fractie van de SGP in Molenlanden maakt zich grote zorgen over het gebrek aan woningbouw in de kernen van de voormalige gemeente Graafstroom.

De laatste maanden krijgt de fractie van de SGP veel signalen uit de samenleving dat inwoners zich zorgen maken over het gebrek aan (nieuwbouw)woningen. Veel jongeren trekken bij het ontbreken van betaalbare woningen naar omliggende gemeenten.

In de gemeenteraad heeft de SGP al diverse keren gepleit voor meer voortgang en initiatief vanuit de gemeente. Onder andere in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Goudriaan gebeurt in de ogen van de fractie te weinig. De fractie is verbaasd dat er in bijvoorbeeld Bleskensgraaf nog steeds geen duidelijkheid is over woningbouw in Bleskensgraaf-West, terwijl de raad hier al een uitspraak over heeft gedaan.

Raadslid Bas de Groot: “Wij hebben diverse keren de aandacht gevraagd voor dit punt en hier ook vragen over gesteld. Het gaat ons niet snel genoeg. We zien een afwachtende houding bij het college. Wij zouden graag een proactieve houding zien. Maatwerk zou hier veel meer toegepast moeten worden. Jongeren blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen omdat er geen woningen zijn. Voor deze jongeren nemen wij als SGP het op.”

Tijdens de laatste commissievergadering heeft de SGP concreet aandacht gevraagd voor het project “De Vossenburcht” in Goudriaan. Bas de Groot: “De gemeente heeft voor dit plan een onafhankelijk stedenbouwkundig advies opgevraagd. Hieruit bleek dat het oorspronkelijke plan overeind kon blijven. Wij balen ervan dat de gemeente alsnog niet heeft meegewerkt, of in ieder geval er niet alles aan heeft gedaan om dit plan doorgang te laten vinden. Nu lijkt het plan omgezet te worden naar een bedrijfsgebouw met vier woningen. Gemiste kans!”

De fractie van de SGP zal alle gelegenheden die ze hebben aangrijpen om aandacht te vragen voor de woningbouw in Molenlanden. Tijdens de volgende raadsvergadering zullen ze hiervoor al voorstellen indienen. De fractie hoopt dat andere partijen zich hier ook bij aan zullen sluiten!