HomeVerkiezingenSpeerpunten

Speerpunten

Ambities 2019 - 2022

Vóór het Beste voor elke Molenlanden

De SGP Staat voor Bijbelse politiek. De Bijbel is ons Fundament. De Bijbel is
goed voor de hele samenleveing en laat het ieder mens tot zijn recht komen.

Vóór behoud zondagsrust

De zondag is een zegen van God en moet tot Zijn eer worden besteed. Eén dag in de week om tot rust te komen vóór de nieuwe (werk)week begint, is goed voor iedereen. Daarom willen wij de zondagsrust maximaliseren en het aantal koopzondagen minimaliseren.

Vóór goede zorg

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen alle waardering en steun. Wij willen
positieve aandacht voor kwetsbare burgers d.m.v. hulpverlening, een sociale
omgeving en werkvoorziening. Ook zetten we ons in voor identiteitsgebonden zorg.

Vóór behoud eigen identiteit kernen

Elke kern mag zijn eigen kenmerken en identiteit behouden. De voorzieningen in
de kernen houden we zo veel mogelijk in stand.

Vóór een betrokken overheid

De burger staat centraal. Er moet voor ondernemers voldoende ruimte zijn.
De overheid helpt startende ondernemers. De gemeente zet zich in voor de
betrokkenheid van kinderen en jongeren door een jeugdgemeenteraad en een
kinderburgemeester.

Vóór een veilig Molenlanden

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. De wijkagent heeft onze steun. De SGP wil zich inzetten voor preventie, voorlichting en handhaving. Veiligheid raakt ook de fietser en automobilist. Daarom willen wij een veilig fietsnetwerk en pakken we de gevaarlijke kruistpunten aan.

Vóór een duurzame leefomgeving

Duurzaamheid is een Bijbelse opdracht. In 2030 wordt de energiebehoefte van
Molenlanden gedekt door duurzaam opgewekte energie. De buitenruimte is
belangrijk. Daarnaast blijft er voldoende ruimte voor de boeren.