HomePartijFractie

Fractie

Corné Egas
Corné Egas Fractievoorzitter corne.egas@jouwgemeente.nl

Portefeuilles
- Lid Presidium
- Openbare Orde & Veiligheid
- Regionale samenwerking
- Algemene bestuurlijke zaken
- Communicatie
- Externe oriëntatie

Jan Lock
Jan Lock Gemeenteraadslid jan.lock@jouwgemeente.nl

Portefeuilles
- Financiën & Bedrijfsvoering
- Economie & Arbeidsmarkt
- Huisvesting & Dienstverlening
- Maatschappelijke voorzieningen & vastgoed
- Duurzaamheid & Klimaat
- Natuur, Milieu & Landschap
- Voedsel
- Sport
- Eneco

Wietse Blok
Wietse Blok Gemeenteraadslid wietse.blok@jouwgemeente.nl

Portefeuilles
- Jongeren(participatie)
- Recreatie en toerisme
- Camping de Put
- Beheer en onderhoud openbare ruimte
- Mobiliteit
- Cultuur
- Monumenten & cultureel erfgoed
- Glasvezel
- Overname wegbeheer wegen Waterschap

Bas  de  Groot
Bas de Groot Gemeenteraadslid bas.degroot@jouwgemeente.nl

Portefeuilles
- Ruimtelijke ordening
- Omgevingswet
- Handhaving
- Afval
- Werelderfgoed Kinderdijk (gebiedsvisie , RO)
- Camping de Put
- Slingelandse Plassen
- Projecten meerjaren investeringsprogramma
- Duurzaamheid en klimaat

Piet de  Gruijter
Piet de Gruijter Gemeenteraadslid piet.degruijter@jouwgemeente.nl

Portefeuilles
- Sociaal domein
 WMO
 Participatie & integratie
 Jeugd(hulp)
 Onderwijs & kinderopvang
 Volksgezondheid
 Welzijn
- Kerngericht werken
- Kern Kinderdijk

Pieter Jacob Leenman
Pieter Jacob Leenman Burgerraadslid